Roosters Oriëntatie Klassen

De les vindt 1 x per week, gedurende 15 weken plaats, je kunt kiezen uit de volgende lestijden:

Basis Eitempera / ikonen:

woensdagavond 19.00 – 21.00
donderdag 13.30 – 15.30
zondag 11.30 – 13.30
Geef je hier op: info@boulevardmagenta.nl

Basis Olieverf:

woensdag 19.00 – 21.00
donderdag 10.30 – 12.30
Geef je hier op: info@boulevardmagenta.nl

Je kunt starten begin februari 2018.
De laatste les is in week 18 van 2018.

Het inhalen van een gemiste les op andere tijdstippen is altijd mogelijk.