Het team van Boulevard Magenta streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat een deelnemer een klacht heeft. Hiervoor kan men mondeling, telefonisch, via WhatsApp, mail of schriftelijk terecht bij de docenten en de directie.

 

Procedure

Boulevard Magenta werkt hierbij met een vaste klachtenprocedure. De docent of directie zal de klacht direct in behandeling nemen en in samenspraak met de klager er alles aan doen om de klacht op te lossen.

 

Als de klacht onverhoopt niet naar tevredenheid wordt opgelost, is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van Boulevard Magenta.


Boulevard Magenta
t.a.v. Vertrouwenspersoon mevrouw M. Lagendijk
Postadres: Badhuislaan 25
6957 DB, Laag-Soeren

Ontvangen klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven werkdagen, in behandeling genomen. De standaard tijd waarbinnen een klacht geheel afgehandeld dient te zijn is 4 weken. Mocht er meer tijd nodig zijn om onderzoek te doen zal de deelnemer hiervan binnen 4 weken in kennis worden gesteld met een toelichting over de reden van het uitstel. Tevens zal een indicatie worden gegeven wanneer men redelijkerwijs kan verwachten.

Het oordeel van de vertrouwenspersoon is bindend. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld.