Vita icoon van Maria Magdalena 

Het leven van Maria Magdalena in de Westerse traditie.

Op de achtergrond scenes uit haar leven zowel bijbels als uit de  Maria Magdalena legende

uit de Middeleeuwen (De Gouden Legende) van haar leven in Frankrijk.

Op de voorgrond Maria Magdalena  met op de boekrol de tekst:

,,Wanhoop niet zondaars. Volg mijn voorbeeld en keer terug naar God”

,,Ne desperetis vos qui peccare solectis.  Exemploque me vos reperate Deo”.

Gedateerd 1270 – 1280. In het bezit van de  Academia te  Florence.

Verdeeld in 8 afbeeldingen : 1 – 4 bijbels / 5 – 8 legende.

  1. Maria Magdalena zalft de voeten van Christus.
  2. Het wonder van de Opwekking van Lazarus.
  3. Maria Magdalena ontmoet als eerste de verrezen Christus.
  4. Verkondiging van het evangelie door Maria Magdalena.
  5. Het Hostiewonder.
  6. Het Hostiewonder.
  7. Lazarus als bisschop geeft zijn zus Maria Magdalena de Heilige Hostie.
  8. De ontslaping van Maria Magdalena.

1.Maria Magdalena zalft de voeten van Christus.

Zij zalft de voeten van Christus met dure Nardusolie uit een albasten kruikje.

Jezus verdedigt de zalvende vrouw voor de ogen van de duidelijk sterk verontwaardigde apostelen voor de buitensporige verspilling.

Een rituele zalvingsdaad niet alleen van groot belang voor Zijn missie, omdat het een voorbode is van zijn naderende dood, maar het was ook deze zalving waardoor zij zelf in de toekomst zou worden herinnerd.

Johannesevangelie: 12 : 1 – 3.

Spijkernardus of Nardusplant werd in Bijbelse tijden in albasten kisten uit de Himalaya naar Palestina gebracht. Uit de wortelstokken werd olie gedestilleerd – de zeer kostbare Nardusolie.

2. Het wonder van de Opwekking van Lazarus.

Lazarus komt voor in het Johannesevangelie 11: 1 – 44.

Hij was persoonlijk bevriend met Jezus en broer van Maria Magdalena.

Het evangelie verhaalt, dat hij door Jezus uit de dood werd opgewekt, nadat hij reeds 4 dagen voorheen gestorven was.

De figuren rond Lazarus zijn in Middeleeuwse kledij, ook Maria Magdalena.

De figuur rechts naast hem vindt dat Lazarus niet meer zo fris ruikt.

Petrus staat achter Jezus en kijkt toe.

3. Maria Magdalena ontmoet als eerste de Verrezen Christus.

Op Paasmorgen gaat Maria Magdalena naar het graf met specerijen. Het graf is leeg; de steen weggerold. Johannes evangelie 20: 1 -2  11 -18.

Engelen vragen ,,Wat zoekt gij de Levende bij de Doden?”

Maria Magdalena is zeer bedroefd en denkt de tuinman te ontmoeten.

Hij noemt haar naam; ,,Maria “. Nu herkent zij hem als Christus.

Zij was de allereerste persoon die de Verrezen Christus ontmoette en verspreidde vervolgens het nieuws van Zijn Verrijzenis.

4. Verkondiging van het evangelie door Maria Magdalena

Maria Magdalena – ,,De Ochtendster”- met  het albasten kruikje, verkondigt het evangelie van Christus . Zij was een belangrijke evangelie prediker.

Misschien is zij ,,de Geliefde Discipel “uit het Johannes evangelie?

Middeleeuwse Manuscripten (De Gouden Legende) vertellen van de vermeende aankomst in de eerste eeuw in de Provence van een bijzondere groep vluchtelingen die na de Kruisiging uit het Heilige land kwamen.

Na een wonderbaarlijke overtocht in ,, een boot zonder roeispanen of zeilen gezet” landde Maria Magdalena met haar familie waaronder Lazarus, haar broer en anderen aan de Zuid Franse kust.

En kwamen door Gods Wil in de buurt van Marseille aan land bij Les-Saintes-Maries-de-la Mer.

Maria Magdalena trekt zich 33 jaar terug in een grot bij Sainte Baum.

Boete doend en in diepe geestelijke overdenking. Het beeld van een ascetische kluizenaar.

Haar haar groeit tot op haar voeten.

Sainte Baum is nog steeds een pelgrimsoord.

5 en 6. Het Hostiewonder.

Volgens de Middeleeuwse legende zou het Hostiewonder plaats hebben gevonden in situaties waar de Heilige Hostie Eucharistie op een wonderbaarlijke manier naar een persoon werd gebracht.

Legenden van Maria Magdalena beschrijven hoe ze elke dag op het zevende canonieke uur- uur van het gebed –  “op de vleugels van engelen” de  lucht in vloog, voor hemels voedsel in de vorm van de commune hostie.

Het werd gezegd, dat het nemen van de hostie ervoor zorgde, dat het innemen van enig ander voedsel onnodig werd.

7. Lazarus als bisschop geeft zijn zus Maria Magdalena de Heilige Hostie.

Het volk van Marseille was zo onder de indruk van de evangelie prediking uit het Heilige Land, dat Lazarus tot bisschop werd verkozen.

Op dit tafereel ontvangt zij de Heilige Hostie van haar broer.

8. De ontslaping van Maria Magdalena.

De officiële overblijfselen van Maria Magdalena worden bewaard in de kerk van Saint Maximin.

De vermeende schedel van de Heilige Maria Magdalena, die in een kostbaar hoofd-reliquiarium zit, is het middelpunt van de festiviteiten in Saint Maximin op 22 juli , haar feestdag.

Ook in de basiliek van Vezelay gewijd aan de Heilige Maria Magdalena zou het gouden reliquiarium de voet van haar bevatten.